Необходимостта от пресен въздух в обществените или частни помещения е повече от наложителен, тъй като той е по-здравословен и лесен за вдишване. За да не се налага постоянното отваряне и затваряне на прозорците и създаване на големи загуби от топлина през зимата и хладина през лятото, се използват рекуператорите. За какво служат и какво представляват, за техните предимства и недостатъци, както и за тънкостите в обслужването им ще стане дума по-долу.

Какво е и за какво се използва

Рекуперация се нарича процесът, при който отработеният вече въздух се използва за затоплянето или охлаждането на новопостъпващия. За да се приложи процесът в действителност, съществува така нареченият рекуперативен блок, позволяващ създаването на смукателна и нагнетателна инсталация, която съответно изхвърля вече отработения въздух от помещението и подава нов пресен отвън. Това всъщност е задачата на вентилационната система. Друга нейна задача е да затопля постъпващия отвън въздух през зимата до около 20-25°C, а през лятото да го охлажда.

През зимата изхвърленият от помещението въздух в околната среда ще бъде топъл, а през лятото – охладен. Това естествено води до загуби на излишна енергия при отопление или охлаждане, която може да се използва “безплатно” за затопляне или охлаждане на входящия въздушен поток. И тук идват рекуператорите за въздух, чието предназначение е да намалят сметките ни за ток с 40-80%.

В основата на рекуператорите стои топлообменник с два вентилатора, през които преминават и двата въздушни потока – на подаване и на изхвърляне. Когато вентилационната инсталация е в режим на отопление, тя не изхвърля затопления до +20°C от помещението въздух, а неговата температура е само +2°C. В същото време, постъпващият отвън въздух не е с температура -16°C, а е затоплен до +3 или +4°C. По този начин всъщност се постига и голяма икономия, намалявайки разходите за ток приблизително 2 пъти.

Тези устройства са така направени, че да липсва каквото и да е смесване между двата отделни потока на входящ и изходящ въздух. Това предотвратява опасността от постъпване на изходящите миризми във входящия въздушен поток.

Рекуператорите намират приложение в домашните системите за вентилация и често се използват за апартаменти или за къща.

Предимства и недостатъци

Относно предимствата на рекуператорите, предполагаме че всичко е ясно – те са предназначени за съществена икономия при загряване или охлаждане на подавания към помещението въздух. Като всички полезни устройства и тези имат своите недостатъци:

  • Създават допълнително въздушно съпротивление в инсталацията, което налага поставяне на по-мощен вентилатор за компенсиране. Важно е да уточним, че това съпротивление не е голямо и не се налага значително увеличаване на мощността при избора на вентилатор.
  • Използването на рекуператори увеличава цената на вентилационната система, както и разходите за нейната поддръжка. Практиката до днес показва, че ползите от икономията са много по-големи от разходите за поддръжка на инсталацията.
  • Реверсивните, камерните и в значително по-малка степен пластинчатите рекуператори притежават един съществен недостатък, който в отделни случаи може да е критичен (при употребата им в болнично заведение например). Опасността идва от вероятното смесване на входящите и изходящи въздушни потоци и обратното постъпване на вируси в другите помещения на инфекциозното отделение например. За предотвратяването на подобни сценарии, приложение в случая намират устройствата с междинен топлоносител или фреоновите решения.
  • Допълнителното използване на рекуператори увеличава още размерите на вентилационния блок, особено когато става дума за употребата на пластинчати решения. Това е така, тъй като топлообменниците им работят само на въздушен принцип и са с повишени размери. Това също важи и в случай че се използва устройство с междинен топлоносител, поради наличието на два отделни топлообменника.

Как се обслужва

Както вероятно вече става ясно, употребата на рекуператори си заслужава инвестицията и значително ще намали сметките за ток и енергийните загуби за затопляне и охлаждане на стайното въздушно пространство. Както всяко климатично и технологично устройство, така и това се нуждае от техническо обслужване и поддръжка, за да работи нормално.

Производителите препоръчват обслужването на рекуператорите да се извършва поне веднъж или два пъти годишно – преди началото на летния и зимния сезон. Ако експлоатацията на устройството протича в условия на повишено натоварване, обслужването му трябва да е дори по-често – на тримесечие или дори всеки месец.

Поддръжката и обслужването започват с провеждането на цялостна диагностика и определяне техническото състояние на уреда. Извършва се почистване на компонентите му и подмяната на повредените части с нови. Проверява се целостта на корпуса и при необходимост се възстановява херметичността на системата. Прави се проверка на окабеляването и състоянието на електрическите проводници и се отстраняват откритите неизправности, ако такива естествено има.

"Чернев Клима" е вносител на конкретни марки: LG, Eneko, Aera, BVN

В рамките на тясното ни сътрудничество със световно доказали се и признати от голяма част от населението брандове, като LG, Eneko, Aera, BVN, можем да предложим рекуператори на най-високо и достъпно качество, гарантирано от самите производители. Поради сътрудничеството ни с брандовете, ние можем да гарантираме предлагане само на висококачествено марково оборудване и липса на каквито и да е фалшификати и имитации на оригиналите.

Нашите рекуператори са подходящи за апартаменти и за къщи, обществени и офис сгради. Ние разполагаме със стратегически разположени в СилистраВарна и София складови бази, което ни позволява бързото и ефективно разпределяне на необходимите ресурси и готовите продукти из цялата страна. Така гарантираме максимална бързина в обработката на заявките и тяхното изпращане за доставка. 

Фирма "Чернев Клима" притежава една от най-големите и модерни складови бази в България, което още ни позволява поддръжка на големи локални наличности от рекуператори и максимално гъвкава организация, обработка и логистика на продуктите.

Последвайте ни в социалните мрежи