Инвеститор: ДП "Пристанищна инфраструктура"

Изпълнител на ОВКИ: Чернев клима