Дейности и материали, включени в услугата „Стандартен монтаж”:

 

 

 

 

 

1. Доставка на климатична сплит система и материали в рамките на населеното място

2. Фиксиране на основата на вътрешното тяло на климатика

3. Пробиване на отвор в стената

4. Монтаж на стойките за външното тяло

5. Закрепване на външното тяло

6. Монтаж на тръбен пакет (медни тръби с термоизолация) – дължина до 3 м.

7. Монтаж на вътрешното тяло върху основата

8. Свързване на тръбите на вътрешното и външното тяло

9. Изолирбанд и бандажна лента

10. Отводняваща гофрирана тръба – дължина до 4 м.

11. Захранващ кабел 3 х 1.5 кв.мм – дължина до 4 м.

12. Захранващ кабел 4 х 1.5 кв.мм – дължина до 4 м.

13. Захранващ кабел 5 х 2.5 кв.мм – дължина до 4 м.

14. Щепсел

15. Вакуумиране на системата

16. Включване на климатика и отчитане на работните параметри

17. Попълване на гаранционната карта

18. Обучение за работа с климатика и прилежащото му управление.

 

Цени за стандартен монтаж на климатици:

BTUЦЕНА (с ДДС)
7000, 9000, 12 000 180 лв.
18 000 220 лв.
24 000 240 лв.
30 000 260 лв.
36 000 290 лв.
48 000, 60 000 360 лв.

 

Допълнителни дейности, материали и услуги, които не са включени в цените на „стандартен монтаж”:

 
При тръбен път по-дълъг от 3 м. 30 лв./м.
Захранващ кабел 3х1.5 кв.мм 3 лв./м.
Захранващ кабел 4х1.5 кв.мм 4,00 лв./м.
Захранващ кабел 5х1.5 кв.мм 5,00 лв./м.
Захранващ кабел 5х2.5 кв.мм 5,00 лв./м.
Гофрирана тръба с вкл. труд 2,00 лв./м.
Монтаж на два етапа- допълнително  30 лв.
Допълнителна дупка във втора стена 20 лв.
Вкопаване на тръбен път за фибран (без измазване) 10 лв./м.
Вкопаване на тръбен път за тухла (без измазване) 15 лв./м.
Вкопаване на тръбен път за бетон (без измазване) 25 лв./м.
Вкопаване на захранващ кабел в тухла (без измазване)  4 лв./м.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон (без измазване)  8 лв./м.
Декорация с PVC канал (25 х 25) за тръбен път на метър 10 лв./м.
Декорация с PVC канал (60 х 60) за тръбен път на метър 15 лв./м.
Демонтаж и монтаж на стандартен стъклопакет – 24мм. с размери 80/150 25 лв./м.
Демонтаж на сплит система до 12 000 btu 60 лв./м.
Демонтаж на сплит система 18 000 btu/24 000 btu 90 лв./м.
Повикване на техническа група без причина (климатика не е включен в контакта, стари батерии на дистанционното, неспособност за управление на устройството и др.) 20 лв
Диагностика 40 лв
Качване на климатик на етаж до 12 000 btu 7 лв./м.
Качване на климатик на етаж над 12 000 btu 10 лв./м.
Тампони за външно тяло 4бр 40 лв./м.

    • Висчки цени са с ДДС и  могат да бъдат понижавани или повишавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на монтажа, от количеството монтажи на едно място, както и от промени в цените на покупните материали.

       Монтажът се извършва след съгласуване на цените с клиента.