Рекуператорите – решение за енергийна ефективност, свеж здравословен въздух и опазване на природата

Високо-технологичните системи за рекуперация са задължителна част в съвременните ОВиК инсталации и днес се прилагат както за жилищни, така и за бизнес и индустриални сгради.

Рекуператорът предоставя на своите ползватели множество важни предимства.

Те подобряват значително енергийната ефективност, спомагат за постоянен поток от свеж въздух във всички помещения на сградата и не на последно място – редуцират нуждата от използване на вредни за околната среда горива като дърва, въглища и др.

Как действа?

Рекуперацията е вентилационен процес, при който се използва отработен въздух, за да промени температурата на нов свеж въздух в едно помещение. При този процес има две предимства: постоянен поток на свеж въздух и едновременно с това по-висока енергийна ефективност.

Разходите за загряване през зимата или охлждане през лятото на пресен въздух, подаван към помещенията - са много високи. Например за затопляне на 1000 м3 въздух през зимата с температура на околната среда -16 С до температура на подаване в помещението от +20 С са необходими близо 13 KW електроенергия. Рекуператорите спомагат този разход да бъде намален минимум до 40% и максимум до 80%!

Всички съвременни бизнес, административни, промишлени и дори жилищни сгради се възползват от рекуперационна вентилационна система, която снабдява всички помещения с нов въздух през цялото време без да се налага този въздух тепърва да се затопля изцяло през зимата или да се охлажда изцяло през лятото.

В студените дни в рекуперационната система затопленият въздух от помещенията, който се извежда навън, служи за стопляне на влизащият студен въздух – благодарение на рекуператорите и добре устроената вентилационна система. През лятото охладеният от климатичната система въздух спомага за охлаждането на влизащия топъл въздух по същия начин.

Двата въздушни потока, излизащият и влизащият в помещенията на сградата, преминават през топлообменник и филтрираща система – това, на практика е рекуператорът.

Във вътрешността на рекуператора се съдържа сложна система, от която са част двойка паралелни плочи, които разделят топлия от студения въздух и го насочват в две различни посоки. Двата въздушни потока с отделения застоял въздух и пресния свеж въздух не се смесват благодарение на рекуператора – това гарантира чист и здравословен въздух във всички помещения през целия ден.

Кога имате нужда от рекуператор?

Рекуператорите са широко използвани във вентилационните системи. Те могат да бъдат инсталирани в изградени вентилации на различни сгради:

·        Складове и логистични бази;

·         Производствени и промишлени сгради;

·         Бизнес сгради и административни сгради;

·         Училища и учебни сгради;

·         Индустриални и търговски помещения;

·         Ресторанти, заведения, хотели;

·         Жилищни сгради;

·         Къщи и др.

Приложение при жилищни сгради

Някои строители и инвеститори включват рекуператори в ОВиК инсталациите на жилищни сгради и комплекси, тъй като това е силно конкурентно предимство за потенциалните купувачи на жилища. Според направените анализи, данните красноречиво показват, че рекуператорните вентилационни системи в жилищни и други битови сгради увеличават коефициентът на полезно действие с до цели 80%.

Chernev Clima предлага цялостни решения за модерни рекуператори и изграждане на ОВиК системи за Вашата жилищна сграда.

Приложение в индустрията

Съвременните рекуператори са високотехнологични системи, приложими според спецификите на всяка индустриална структура. Chernev Clima предлага комплексни решения по проектиране и интеграция на рекуперационни вентилационни системи според нуждите на Вашата компания.

Последвайте ни в социалните мрежи