Потърсете ни на телефон 0894 388 577

close

Сервизни дейности и цени:

 

40.00 - 290.00 лв. - Профилактика

90.00 лв. - Ремонт на вентилаторен мотор на вътрешно или външно тяло

80.00 лв. - Подмяна на йонизиращи филтри на климатици - (труд), + цената на новите филтри

55.00 лв. - Подмяна на ЧЕК-вентил (труд)

120.00 лв. - Подмяна на четирипътен вентил (труд)

180.00 лв. - Подмяна на компресор (труд)

20.00 - 40.00 лв. - Подмяна на температурен сензор или датчик - (труд)

20.00 - 40.00 лв. - Подмяна на перка за вентилатор на външно тяло – (труд)

40.00 лв. - Подмяна на турбина за вентилатор на вътрешно тяло – (труд)

50.00 лв. - Подмяна на кранове на външно тяло (на брой, цената не включва демонтажа на тялото) – (труд)

30.00 - 40.00 лв. - Демонтаж на вентилаторен мотор на вътрешно или външно тяло в зависимост от марката, модела и големината на климатика

60.00 – 80.00 лв. – Смяна на лагери на вътрешно тяло

30.00 - 40.00 лв. - Монтаж на вентилаторен мотор на вътрешно или външно тяло в зависимост от марката, модела и големината на климатика – (труд)

40.00 - 80.00 лв. - Подмяна на ел. кондензатор в зависимост от марката, модела и големината на климатика с включена част.

40.00 - 80.00 лв. - Подмяна на външна или вътрешна платка в зависимост от марката, модела и големината на климатика – (труд)

20.00 - 40.00 лв. - Подмяна на щуцери на вътрешно тяло, като в цената е включен и щуцера (на брой)

20.00 - 200.00 лв. - Ремонт на ел. блок или платка в зависимост от марката, модела и големината на климатика

70.00 - 140.00 лв. - Отстраняване на пропуск и тест с азот

20.00 - 50.00 лв. - Заварка на пропуск в зависимост от марката, модела и големината на климатика (на брой)

20.00 - 60.00 лв. - Температурен сензор или датчик в зависимост от показателите (на брой)

40.00 - 100.00 лв. - Ел. кондензатор, в зависимост от показателите (на брой)

20.00 - 80.00 лв. - Цена за кран на външно тяло според марката, модела и големината на климатика (на брой)

150.00 лвЗареждане с фреон R410 до 1кг (цената не зависи от долятото количество феон)

150.00 лв + 13лв на всеки започнати 100мл - Зареждане с фреон R410 над 1кг